Konvertering af de konventionelle færger til hybridfærger giver os mulighed for at reducere CO2-udledningen med op til ca. 15.000 tons om året.

Konventionelt drevne færger hører fortiden til. Hybrid er nutiden. Nul-emissionsfærger er den nære fremtid ─ hos Scandlines.

Traditionel færgedrift er fortid. Hybrid er nutiden. Emissionsfrie færger er den nærmeste fremtid hos Scandlines.

For at nå dette mål stræber vi løbende efter at finde de bedste og mest bæredygtige tekniske løsninger:

  • 15.000 tons mindre CO2 om året ved at drive hybridfærger
  • nye thrustere – skibenes fremdriftssystemer – på Scandlines fire hybridfærger på Puttgarden-Rødby for at producere mindre undervandsstøj og yderligere reducere CO2-udledningen
  • rotorsejl i drift om bord på den første færge på Gedser-Rostock. Vi installerer rotorsejl på søsterskibet i 2022
  • nuværende fokus på at reducere vores færgers energiforbrug per overfart ved at investere yderligere i energieffektivisering og tilpasninger af driften
  • vi bestilte den første emissionsfri fragtfærge i december 2021. Den sættes i drift i 2024

Men bæredygtighed er langt mere end grønne tekniske løsninger. Vi reducerer madspild om bord på vores skibe, øger bæredygtigheden i vores havne og udvikler nye tiltag i hele virksomheden.