Det samlede CO2-aftryk for din overfart
0.00 kg CO2
 • Scandlines anvender MRV-metoden for ro-ro- og ro-pax-skibe i overensstemmelse med EU's MRV-direktiv til beregning af CO2-udledning. Beregningen pr. skib er baseret på det foregående års individuelle data for CO2-udledning, det areal, som passagerer og last optager på skibet, og den transporterede mængde af passagerer, personbiler og lastenheder i henhold til EN 16258. En uafhængig tredjepart verificerer de individuelle emissionsdata for alle skibe.

 • De gennemsnitlige emissionsdata pr. rute beregnes ud fra værdierne for alle skibe, der rejser på den pågældende rute, under hensyntagen til det individuelle antal afgange pr. skib.

  Scandlines måler CO2-aftrykket fra det transporterede gods (lastbiler, trailere og andet rullende gods) ombord på vores skibe i kg CO2/tonkm. Dette er den fælles enhed for emissioner relateret til transportarbejde og muliggør benchmarking af emissionsværdier med andre transportmidler.

  Den gennemsnitlige CO2-udledning for din individuelle transport pr. rute og individuel transport er baseret på følgende faktorer:

  Transportenhedens samlede vægt (lastbil, anhænger osv.) inklusive vægten af den medbragte last (i tons)

  Afstand på ruten (kilometer)

  CO2-emissionsfaktor pr. transportydelse (tonkm)

  Generelt varierer de skibsspecifikke CO2-faktorer afhængigt af forskellige parametre såsom skibstype og brændstof, vejrforhold, hastighed, udnyttelsesgrad og fordeling mellem last og passagerer om bord på skibet. De faktiske emissioner kan variere tilsvarende i løbet af året.

 • Emissionsdataene pr. rute opdateres årligt efter verifikation af en ekstern tredjepart i overensstemmelse med oplysningskravene i EU's MRV i andet kvartal, inden de offentliggøres på EU's MRV-hjemmeside (https://mrv.emsa.europa.eu/). Ovenstående data repræsenterer de gennemsnitlige emissioner pr. rute for året 2022.

For yderligere information kontakt os venligst.

Kim Jensen

Kim.Jensen@Scandlines.com

 

Mads Junker

Mads.Junker@Scandlines.com