Vi har bestemt ikke noget at informere om hver dag, men når vi gør, så læs det her først.

 • 6. december 2021

  "Holger Danske" starter i dag sin sidste rejse

  Færgen "Holger Danske" blev bygget i 1976 på Aalborg værft og brugt på ruten Helsingør-Helsingborg (Danmark-Sverige). Her var den i drift indtil 1991. Derefter sejlede den mellem Kalundborg og Samsø i flere år, inden "Holger Danske" begyndte at fragte farligt gods lastbiler på ruten Puttgarden-Rødby efter en ombygning i 1999. Den kørte på denne rute til april 2020 og blev derefter taget ud af drift på grund af corona-pandemien.

  Nu er det tid til den sidste rejse. Holger Danske forlader Rødby i dag mod Grenå eller nærmere bestemt Fornæs Skibsgenbrug.

  Fornæs har alle nødvendige tilladelser til miljørigtig skibsophugning og farlig skrothåndtering. Betingelsen om en miljørigtig ophugning af "Holger Danske" er fastsat i kontrakten med Fornæs.

  Det er med blandede følelser, at vi siger farvel til dette altid pålidelige skib fra vores flåde og ser allerede frem til at tage vores første nul-emissionsfærge på Puttgarde-Rodby ruten i brug i 2024.

 • 8. november 2021

  Scandlines har indgået kontrakt med det tyrkiske værft Cemre om at bygge en emissionsfri fragtfærge til ruten Rødby-Puttgarden. Færgen indsættes i 2024 og indleder næste generation af skibe på ruten.

  Skibet har en kapacitet på 66 fragtenheder, hvilket forøger den aktuelle kapacitet med 23 procent.

  Med en overfartstid på en time er færgen emissionsfri. Den kan også fungere som hybridfærge, som det allerede kendes fra Scandlines ruterne mellem Danmark og Tyskland. Som hybridfærge er overfartstiden 45 minutter. Færgen kan dermed også indsættes som reservefærge, hvis en af de fire dobbeltenderfærger, der i dag betjener ruten Rødby-Puttgarden, er på værft.

  Ligesom det kendes fra færgerne på Gedser-Rostock, vil der kunne transporteres lastbiler på både øverste og nederste dæk. Det betyder, at leje 3 i Rødby og leje 1 i Puttgarden skal ombygges, så der også kan lastes lastbiler på øverste vogndæk. Samtidig etableres der et nyt område for lastbiler i terminalen i Puttgarden.

  Scandlines udskifter dermed de to ældste skibe i flåden, M/F Holger Danske og M/F Kronprins Frederik.

  ”Med den øgede kapacitet bliver vi i stand til at efterkomme det stigende behov fra fragtkunder. Alene i 2021 er antallet af fragtenheder steget med 12 procent,” siger Scandlines’ CEO Carsten Nørland.

  Med en emissionsfri færge tager Scandlines et stort skridt på den grønne rejse. Færgen vil i første omgang udelukkende lade i Rødby. Allerede i 2019 investerede Scandlines i et 50 kV / 25 MW strømkabel til Færgevej i Rødbyhavn. Dette kabel forlænges nu til færgelejerne, hvor der installeres en transformer og ladestation. På sigt er det planen også at kunne lade i Puttgarden, når der er fundet en god løsning om køb af grøn energi.

  Skibets modulære opbygning gør det muligt senere at tilpasse skibet, så det også kan medtage personbiler. Scandlines opnår således maksimal fleksibilitet, både hvad angår fremtidig teknologi og behov.

  ”Der har i Scandlines længe været fokus på hele bæredygtighedsområdet. Hybridsystemet var et kvantespring inden for grøn færgedrift. Scandlines har ikke alene verdens største flåde af hybridfærger, systemet kopieres også over hele verden og har været en gigantisk succes. Nu er vi parate til at tage næste store skridt og indsætte den første emissionsfrie færge. Næste generation er dermed klar til at tage over på Rødby-Puttgarden,” siger bestyrelsesformand for Scandlines Vagn Sørensen.

  "NABU hilser det absolut velkommen, at Scandlines tager endnu et stort skridt mod emissionsfri færgedrift. Rederiet reducerer ikke blot CO2-udledningen betydeligt og beviser, at selv større skibe kan sejle helt uden udledning af drivhusgasser og luftforurenende stoffer allerede i dag, men baner med sin pionerrolle også vejen for klimaneutral skibsfart. Vi er glade og taknemmelige for dette modige skridt", siger Sönke Diesener skibsfartsekspert fra den tyske miljøorganisation NABU.

  Data for emissionsfri Scandlines fragtfærge til ruten Rødby-Puttgarden:
  Længde: 147,4 meter
  Bredde: 25,4 meter
  Design dybgang: 5,30 meter
  Lastkapacitet: 66 fragtenheder (cirka 1.200 banemeter)
  Maksimalt antal passagerer: 140
  Servicefart: 10 knob

 • 13. oktober 2021

  Scandlines’ erfaringer fra over et år med et Norsepower rotorsejl på hybridfærgen M/F Copenhagen er så gode, at Scandlines har forberedt søsterfærgen M/F Berlin til et rotorsejl. M/F Berlin sejler ligeledes på ruten Gedser-Rostock, men i modsætning til Copenhagen på tysk flag.

  Da Scandlines i 2019 tog beslutningen om at installere et Norsepower rotorsejl på hybridfærgen M/F Copenhagen, var det på baggrund af tekniske data fra producenten Norsepower Oy Ltd, få andre rederiers erfaringer samt egne undersøgelser og beregninger. Rotorsejlet fra Norsepower blev installeret i maj 2020. Nu har Scandlines haft over et år til at samle data, om hvordan rotorsejlet virker på Copenhagen, og hvilken effekt det giver på netop ruten mellem Gedser i nord og Rostock i syd.

  ”Vores forventning var, at rotorsejlet på Copenhagen ville give fire til fem procent CO2-reduktion. Den forventning er indfriet, så nu er vi klar til at tage næste skridt og har derfor forberedt søsterfærgen Berlin til også at få et sejl,” siger Scandlines’ COO Michael Guldmann Petersen.

  Også M/F Berlin betjener ruten mellem Gedser og Rostock. Ruten ligger perfekt til at opfylde det krav, der giver størst udbytte af sejlet til fremdrift, nemlig at vinden skal komme vinkelret på sejlet.

  ”Vores rute over Østersøen er nord-sydgående, og vinden kommer fortrinsvis fra vest eller øst. Altså har vores rotorsejl optimale forhold,” lyder det fra en tilfreds driftschef.

  Flere af Scandlines’ andre grønne tiltag på vejen mod emissionsfrie færger er ikke synlige for omverdenen, da de ligger under vandoverfladen. Et rotorsejl, der rager 30 meter op i luften, er derimod et meget tydeligt signal om en grøn vision.

  ”Der har generelt været meget stor interesse for rotorsejlet – og i starten også forundring blandt passagererne over, hvad det var for en ”skorsten”. Så det meste af besætningen er nu mestre i tekniske forklaringer, der kan forstås,” siger Michael Guldmann Petersen.

  Tuomas Riski, CEO of Norsepower, siger: “Vi er glade for, at Scandlines udvider sin brug af vores rotorsejlsteknologi efter at have nået sine mål for reduktion af CO2-emissioner på det første skib, M/F Copenhagen. Vores rotorsejlsteknologi kan teknisk set anvendes på ca. 30.000 fartøjer i den nuværende globale flåde af skibe, og vi håber, at dette er et yderligere signal til skibsejere og rederier om, at tilliden til vindkraftteknologi er stigende.”

  Forberedelsen til rotorsejlet består blandt andet i, at der bygges et stålfundament på færgen, som rotorsejlet kommer til at stå på. Arbejdet fandt sted, da M/F Berlin var på planlagt værftsophold på Remontowa værft i Polen i slutningen af maj 2021. Installationen af selve rotorsejlet er planlagt til forsommeren 2022.

  Få flere detaljer om den fragtrelaterede CO2-udledning, Scandlines' bæredygtighedsprojekter og vores grønne dagsorden.

Vil du vide mere? Find flere nyheder i Scandlines' presserum

Læs mere om Scandlines’ historie, investorer, compliance og meget mere på scandlines.dk/om-os.